Technologie przemysłu mięsnego

Nasze portale

Nowe technologie

Centrum Doskonałości "Animbiogen in EU" to pierwszy polski projekt dofinansowany w obszarze "Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego.

Jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ).
Strategiczne partnerstwo IGHZ i najlepszych europejskich ośrodków naukowych pozwoli na realizację wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych w obszarach przyczyniających się do rozwoju biogospodarki opartej na wiedzy. Koordynatorem projektu jest prof. Jarosław O. Horbańczuk.

Jak poinformował kierownik projektu, Cyprian Tomasik, projekt jest kontynuacją i znacznym rozszerzeniem projektu Centrum Doskonałości Animbiogen realizowanego w 5. Programie Ramowym w latach 2003-2006. Środki przyznane przez Komisję Europejską na działalność Centrum w latach 2009 - 2012 wynoszą ok. 700 tys. euro i są prawie czterokrotnie wyższe niż dofinansowanie uzyskane w 5. PR. . "Cele operacyjne działalności Centrum Doskonałości obejmują poprawę jakości, zarządzania i zwiększenie efektywności badań naukowych, rozwój i szkolenie kadry naukowej, zakup najnowszej specjalistycznej aparatury badawczej, zwiększenie liczby i wartości interdyscyplinarnych projektów badawczych w ramach 7. PR we współpracy z wiodącymi placówkami naukowymi z zagranicy, zwiększenie liczby i wartości projektów realizowanych w kooperacji z sektorem rolno-spożywczym, biotechnologicznym i biomedycznym oraz zwiększenie liczby prac naukowych publikowanych w najlepszych periodykach naukowych z listy filadelfijskiej" - wymienia Tomasik.

Jak wyjaśnia, realizacja projektu jest podzielona na 6 pakietów zadań. Surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego wytwarzane w zrównoważonych systemach produkcji mają uwzględniać zdrowie konsumentów, dobrostan zwierząt i bioróżnorodność. Ich jakość ma poprawić wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej w hodowli zwierząt. Naukowcy zamierzają doskonalić efektywność podstawowych i zaawansowanych technik reprodukcyjnych, aby rozmnażać wartościowe genotypy zwierząt gospodarskich. Będą współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz przemysłem rolno-spożywczym, biotechnologicznym i biomedycznym między innymi poprzez organizację seminarium i spotkań roboczych z udziałem przedsiębiorstw, w tym członków Platform Technologicznych. Targi branżowe i spotkania partnerskie w kraju i za granicą pozwolą badaczom promować działania Centrum Doskonałości i upowszechniać wiedzę. Wszystkie działania mają być skoordynowane i właściwie zarządzane.

Projekt przewiduje międzynarodową wymianę kadry naukowo-badawczej i współpracę w ramach sieci naukowych z jednostkami partnerskimi z Europy, rekrutację doświadczonych naukowców z zagranicy, organizację międzynarodowych konferencji naukowych i specjalistycznych warsztatów naukowych. IGHZ zakupi specjalistyczną aparaturę i rozbuduje swoją bazę badawczą.

Zdaniem Tomasika, działania te przyczynią się do realizacji w Centrum kompleksowych projektów badawczych m.in. w zakresie wytwarzania surowców i produktów zwierzęcych charakteryzujących się optymalną wartością odżywczą, o cechach żywności funkcjonalnej.

"Takie artykuły spożywcze tj. mleko, mięso i jaja powinny być m.in. bogate w tzw. składniki bioaktywne (antyoksydanty), a obok ograniczonej do niezbędnego minimum koncentracji tłuszczu i niskiej zawartości cholestorolu, powinny charakteryzować się możliwie wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zwłaszcza z grupy n-3. Jest to szczególnie istotne dla konsumentów w dobie nasilenia się występowania w Europie i w Polsce chorób cywilizacyjnych, jak choroby nowotworowe, nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza czy alergie" - podkreśla kierownik projektu.

Projekt Centrum Doskonałości "Animbiogen in EU" został oceniony przez ekspertów na maksymalną liczbę 15 punktów (ocenę maksymalną otrzymało tylko 6 wniosków na 475 złożonych w konkursie). Projekt uzyskał dofinansowanie jako jeden z dwóch polskich projektów w tym obszarze, zaakceptowanych do realizacji od początku trwania 7. Programu Ramowego. Drugi pozytywnie oceniony polski projekt został złożony przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i nosi tytuł Health-PROT.

"Jest to duże osiągnięcie obydwu jednostek, gdyż w konkursie tym ogólny wskaźnik sukcesu wyniósł zaledwie 6,7 proc., a łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 30 polskich wniosków. Do sukcesu obu projektów przyczyniła się niewątpliwie duża pomoc na etapie przygotowania wniosków ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE" - podkreśla Tomasik.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://www.ighz.edu.pl/animbiogen.

Porady

Przepisy - Mięso

Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób