Technologie przemysłu mięsnego

Klasyfikacja reduktorów ciśnienia

portal mięsny

Reduktory ciśnienia to urządzenia odpowiadające za zmniejszenie ciśnienia medium na wyjściu i utrz...

Informacje, Aktualności, Artykuły, Wydarzenia - Rynek mięsa w Polsce, Branża mięsna

Wiadomości branży mięsnej

Greckie zakłady mięsne Ifantis wykorzystują zalety nowych folii Cryovac Darfresh z nadrukiem. IFANTIS SA jest jednym z największych zakładów mięsnych w Grecji.

W skład całej grupy wchodzi kilka firm spożywczych działających w pięciu głównych sektorach rynku: mrożonkach, wyrobach piekarniczych, świeżym makaronie, serach i, oczywiście, w wędlinach i wędzonkach, które stanowią najważniejszą część jej działalności.
Od samego początku Ifantis inwestuje w nowe technologie, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby konsumentów. Największe znaczenie dla firmy ma to, aby oferowane przez nią produkty miały najwyższą jakość i były doskonałe. Dzięki temu Ifantis stał się jedną z największych w Grecji firm w branży mięsnej. Wyroby marki Ifantis zaspokajają gusta nawet najbardziej wymagających konsumentów, a firma potwierdza ten fakt swoim sloganem reklamowym: "Wybierając Ifantis, wybierasz jakość".

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Za oknem trzaskający mróz i rekordowo niskie temperatury - zewsząd napływają alarmujące dane o śliskich drogach, przerwach w dostawie prądu i przypadkach zamarznięcia.

Jednak nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych musimy pracować, uczyć się i normalnie żyć. Czy można dzięki odpowiedniej diecie przygotować ludzki organizm do walki z zimnem- Odpowiedzi udzielają Zakłady Mięsne Pamso.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Kiełbasa lisiecka, kiełbasy portal"Dziennik Polski" poinformował na swoich łamach, iż kiełbasa lisiecka, małopolski produkt regionalny, po trzech latach oczekiwania została wpisana na europejską listę produktów tradycyjnych, objętych ochroną unijnego prawa.

Kiełbasa lisiecka będzie 13. polskim produktem tradycyjnym, chronionym przez unijne prawo.
Poza kiełbasą, województwo małopolskie ma na liście także bryndzę podhalańską i oscypka. Na rejestrację w Komisji Europejskiej dodatkowo czeka jeszcze siedem małopolskich produktów regionalnych: chleb prądnicki, fasola "Piękny Jaś" z Doliny Dunajca, jabłko łąckie, karp zatorski, obwarzanek krakowski, redykołka i suska sechlońska.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

W dniu 11 grudnia 2009 r. Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał decyzję o uznaniu Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) za krajowy system jakości żywności.
System został opracowany przez PZHiPTCh "POLSUS" i Związek "Polskie Mięso".PQS jest kompleksowym systemem produkcji wieprzowiny wysokiej jakości.

Jego celem jest produkcja chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. System bazuje m.in. na wykorzystaniu odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia. Obejmuje etap produkcji pierwotnej (hodowlę i produkcję trzody chlewnej), obrót przedubojowy i przetwórstwo. Opracowane dla Systemu PQS standardy postępowania na każdym z tych etapów wpływają na końcową jakość produktu i gwarantują uzyskanie mięsa wieprzowego o szczególnej, wysokiej jakości. Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów. Wieprzowina wyprodukowana w tym Systemie może stanowić bazę do produkcji innych wyrobów.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej obejmuje ochronę oraz racjonalną eksploatację żywych zasobów w Bałtyku i wodach śródlądowych, a także przetwarzanie i obrót produktami z ryb w sposób zgodny z wymogami naturalnego środowiska. Cele te realizowane są w Polsce za pomocą Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego budżet wynosi około 1 miliard euro. ARiMR do tej pory przyjęła 5,5 tysiąca wniosków o udzielenie wsparcia z tych pieniędzy.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

.To może się udać: pobudzenie i rozwój konsumpcji wołowiny w Polsce, budowa sprawnie działającego łańcucha produkcji i dostaw mięsa wysokiej, certyfikowanej jakości, z którego korzyści odniosą wszyscy jego uczestnicy, zaś konsumenci – satysfakcję z udanego zakupu. Spożycie wołowiny może być przyjemnością. Przekonują o tym doświadczenia innych krajów, a także obiecujące wyniki badań naukowych i marketingowych dokonywanych w ramach projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody".

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Zalety Biactonu:

- zwiększa dzienne przyrosty wagi ciała,

- posiada zdolność szybkiego namnażania się w przewodzie pokarmowym i tworzenia naturalnej bariery dla bakterii szkodliwych,

- powoduje spadek Clostridium w jelicie cienkim o 30% a w jelicie grubym o 90%,

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

12 i 13 września 2011 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej” realizowana w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody””.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Ukraiński Komitet Medycyny Weterynaryjnej ponownie grozi sankcjami polskim producentom mięsa wieprzowego, w których wyrobach znajdowane są m.in. antybiotyki i pałeczki okrężnicy - doniósł w czwartek dziennik "Kommiersant-Ukraina".

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

W dniu 11 grudnia 2009 r. Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał decyzję o uznaniu Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) za krajowy system jakości żywności.
System został opracowany przez PZHiPTCh "POLSUS" i Związek "Polskie Mięso".PQS jest kompleksowym systemem produkcji wieprzowiny wysokiej jakości.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Dlaczego warto wstąpić do klastra organizowanego przez SRW RP - Wyczerpujących odpowiedzi udzielamy w poniższym tekście oraz artykule poświęconym klastrowi francuskich przedsiębiorców i naukowców.


Warto przeczytać, zastanowić się i śmiało wejść w struktury pierwszego polskiego klastra mięsnego.


Od ponad roku Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP rozwija nowatorską inicjatywę Klastra Przemysłu Mięsnego na Rzecz Jakości i Innowacyjności. Strategicznym celem tworzonego konsorcjum branżowego jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw z branży mięsnej, zwłaszcza małych i średnich, jako tych najbardziej narażonych na negatywne skutki procesów związanych z globalizacją rynków.

Jednym z najważniejszych wyzwań, któremu chce sprostać klaster, ma być stworzenie wspólnego znaku towarowego gwarantowanego na wyroby mięsno-wędliniarskie w kategorii premium. Cel jest ambitny, gdyż znak ten w założeniu miałby stać się swoistym okrętem flagowym branży mięsnej i w ten sposób uporządkowałby kwestię pozytywnego wizerunku dobrych i smacznych polskich wędlin w oczach konsumentów w kraju, na jednolitym rynku europejskim i w świecie.

Podejście to związane jest z kolejnym podjętym celem strategicznym klastra  zorganizowaniem profesjonalnej promocji eksportu wyrobów mięsno-wędliniarskich, począwszy od roku 2012, czyli od niepowtarzalnej okazji marketingowej, jaką będą mistrzostwa Euro 2012. Do wykorzystania w tym zakresie są nie tylko Fundusze Promocji, w połączeniu z instrumentem wsparcia, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego, ale również Paszport do eksportu (PO IG, Działanie 6.1.) oraz Promocja polskiej gospodarki (PO IG, Działanie 6.5.).

Z realizacją celów strategicznych klastra wiąże się konieczność opracowania, wdrożenia i wypromowania przez klaster ściśle określonego dobrowolnego standardu jakości, inaczej  normy branżowej  z precyzyjną specyfikacją kryteriów na każdym etapie od pola do stołu tak, aby zapewnić konsumentom przejrzystość procesów w łańcuchu wartości i powtarzalnej jakości. Jedną z planowanych w ramach klastra inwestycji ma być uruchomienie w Warszawie najnowocześniejszego z możliwych laboratorium branżowego, mającego służyć uczestniczącym w klastrze firmom w systematycznym monitorowaniu jakości surowców i wyrobów gotowych, czyli w praktycznym przestrzeganiu dobrowolnego standardu jakości. Inwestycja ta może być sfinansowana w 100 procentach ze środków wsparcia, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pracuje już nad tym grupa robocza ds. przygotowania studium wykonalności i wniosku. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 22 mln zł, z tego 20 mln na same inwestycje. Uczestnicy klastra będą mogli korzystać z takiego laboratorium na zasadach nierynkowych, tzn. ceny za usługi będą niższe niż w laboratoriach komercyjnych.

Grupa robocza ds. opracowania strategii klastra rozważa również uruchomienie  na początek jednej, a docelowo kilku  placówek promocji innowacyjnych wyrobów mięsnych w największych aglomeracjach, z wykorzystaniem wcześniej przyjętego wspólnego znaku towarowego gwarantowanego. Placówki te miałyby być miejscami promocji nowych innowacyjnych produktów członków klastra, a także miejscami przeprowadzania degustacji i konsumenckich badań rynkowych. Taka inwestycja również mogłaby liczyć na sfinansowanie z tej samej puli środków wsparcia, co planowane laboratorium branżowe.

Bardzo ważnym celem strategicznym  choć wciąż jeszcze niedocenianym, i to w środowisku zarówno naukowym, jak i przemysłowym  będzie lepsze powiązanie instytucji naukowo-badawczych i samych naukowców z rzeczywistymi potrzebami badawczymi przedsiębiorstw przemysłu mięsnego. Klaster ma być swoistą platformą wykuwania wspólnych projektów, które potem będą realizowane, a ich rezultaty  wdrażane niezwłocznie do praktyki. Do tej pory takiej współpracy niestety nie ma. Inicjatywa klastrowa może w tym pomóc, a wzorce tego rodzaju współdziałania zostały już podpatrzone we Francji (patrz: następny artykuł).

Do klastra wstąpić mogą:

- przedsiębiorstwa produkujące i przetwarzające mięso,

- przedsiębiorstwa zaopatrujące przemysł mięsny w urządzenia, dodatki, inne środki produkcji,

-  instytucje naukowo-badawcze,

- instytucje lub podmioty doradcze, szkoleniowy, edukacyjne, itp.,

- społeczne organizacje branżowe,

- samorządy terytorialne, szczególnie urzędy marszałkowskie,

- każdy inny podmiot lub instytucja, która chce przyczyniać się do rozwoju branży mięsnej w Polsce.

W celu promocji idei uczestnictwa w tworzonym klastrze Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, jako główny koordynator inicjatywy, przygotowuje 2-dniową ogólnopolską konferencję, mającą na celu przedstawienie szczegółów, dotyczących proponowanej formuły współpracy klastrowej. O dokładnym terminie Stowarzyszenie będzie powiadamiać z wykorzystaniem dostępnych mediów i kanałów komunikacji. Warto nadmienić, że w pierwszym dniu konferencji przewidywane są wystąpienia ekspertów z francuskiego klastra InnoViandes, którzy na swoim przykładzie zaprezentują sposób funkcjonowania już rozwiniętej struktury klastrowej.

Aby zostać członkiem klastra tworzonego przy Stowarzyszeniu Rzeźników i Wędliniarzy RP, należy skontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia, który poinformuje o procedurze i warunkach przyjęcia.
źródło: Bogusław Barański
http://www.srw.org.pl

Wiadomości branży mięsnej

Polska największym producentem gęsi w Europie. Firma Roldrob, należąca do Grupy Drosed SA, zwiększyła w 2009 roku sprzedaż gęsi owsianej o ok. 30 proc. Zwiększający się popyt i produkcja gęsi pozwala firmom drobiarskim, oferować coraz atrakcyjniejsze ceny tego mięsa.

Więcej…

Wiadomości branży mięsnej

Jacek Lewicki, prezes DROSED SA - producent produktów drobiowych, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” (23.03.2011 r.) przyznał, że grupa prowadzi rozmowy w sprawie przejęć. W grę wchodzą tylko spółki, których przychody wynoszą 100-200 mln zł i mają mocną pozycję na rynku.

Więcej…

Szukaj w Bazie Firm

Porady

Produkcja wędlin

portal mięsny

Do produkcji wędlin stosuje się następujące surowce: mięso wieprzowe lub mięso wołowe, ...

Wilki do mięsa w gastronomii – jak wybrać odpowiedni egzemplarz

portal mięsny

Wilk do mięsa to maszyna, która służy do rozdrabniania świeżego, gotowanego bądź mr...

Przepisy - Mięso

Stek z rostbefu w czerwonym winie i rozmarynie

portal mięsny

dwa duże steki z rostbefu z kością grubości około 2-2,5 ...

Szynka pieczona

portal mięsny

1.5-2 kg szynki wieprzowej 2 opakowania przyprawy do pieczenia 1 ...

Nasze portale

Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób