Technologie przemysłu mięsnego

Związki, Instytucje

Polski Związek Hodowców Strusi

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Okólna 30