Technologie przemysłu mięsnego

Nasze portale

Nowe technologie

Reduktor stałociśnieniowy

Reduktory ciśnienia to urządzenia odpowiadające za zmniejszenie ciśnienia medium na wyjściu i utrzymywanie jego stałej wartości, niezależnie od wahań wyższego ciśnienia wejściowego i zmiennej wartości przepływu medium przez zawór.

Najprostszy, powszechnie spotykany reduktor ciśnienia bezpośredniego działania składa się z:

  • śruby nastawczej (pokrętła nastawczego)
  • sprężyny regulującej położenie membrany
  • membrany regulującej objętość komory wykonanej zwykle z elastycznego materiału np. gumy NBR, lub metalowego tłoczka pełniącego analogiczną funkcję
  • zaworu grzybkowego
  • gniazda zaworowego
  • sprężyny regulującej położenie gniazda zaworu, zależnie od ciśnienia wlotowego.

Ze względu na rodzaj przyłącza, reduktory można wyróżnić jako:

- reduktory butlowe - reduktor do butli gazowej posiada przyłącze butlowe, wykonany jest zwykle zgodnie z normą DIN 477-1. Każda grupa gazów charakteryzuje się swoim typem przyłącza, przez co utrudnione jest przyłączenie do butli zawierającej konkretny gaz reduktora nieprzystosowanego do współpracy z tym medium. Dotyczy to jednak tylko butli o określonym ciśnieniu maksymalnym i np. butle o ciśnieniu max 300 bar posiadają często to samo przyłącze, niezależnie od rodzaju znajdującego się w nich gazu. W związku z tym zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Reduktor butlowy

Reduktor ciśnienia w przemyśle medycznym

- reduktory gwintowane - przyłącze gwintowane jest najpopularniejszym rodzajem przyłącza stosowanym w reduktorach. Występuje w reduktorach zmniejszających ciśnienie różnego typu czynników takich jak woda, para, powietrze, oleje itd. Najpopularniejszym standardem gwintu z jakim oferowane są te reduktory to gwinty calowe BSP, choć powszechnie spotyka się także gwinty calowe typu NPT. Reduktory ciśnienia wykonywane są zwykle w rozmiarach gwintów od 1/8” do 2”.

- reduktory kołnierzowe - przyłącze kołnierzowe jest drugim najczęściej spotykanym po gwintowanym typem przyłącza w reduktorach. W Europie najczęściej stosowane są kołnierze wg normy DIN EN 1092-1. Ze względu na łatwość montażu kołnierze są podstawowym rodzajem przyłącza przy reduktorach w dużych rozmiarach takich jak DN50, DN80, DN100, DN150 itd.

 

Reduktor kołnierzowy

 

 

- reduktory z przyłączami higienicznymi - ta grupa reduktorów posiada przyłącza higieniczne czyli takie, których konstrukcja zapobiega gromadzeniu się w nich czynnika roboczego lub pozwala na łatwe całkowite oczyszczenie np. przy zastosowaniu procedury czyszczenia CIP. Powszechnie stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz farmaceutycznym.

- reduktory wtykowe - małego rozmiaru reduktory z przyłączami wtykowymi pozwalające na bezpośrednie podłączenie ich do węży kalibrowanych. Wykorzystywane zwłaszcza tam gdzie koniczna jest oszczędność miejsca.

Ze względu na sposób sterowania reduktory można podzielić na:

- reduktory bezpośredniego działania - nastawa ciśnienia po stronie wylotowej odbywa się poprzez zmianę położenia pokrętła lub śruby regulacyjnej

- reduktory sterowane pneumatycznie - reduktory tego typu nie posiadają śruby regulacyjnej. Zmiana ciśnienia odbywa się poprzez zmianę ciśnienia reduktora sterującego. Nacisk na membranę wywołany ciśnieniem powietrza sterującego zmniejsza ciśnienie czynnika przepływającego przez zawór redukcyjny.

- proporcjonalne reduktory ciśnienia - sterowane są elektronicznie poprzez zmianę wartości sygnału napięciowego (np. 0-10 V) lub prądowego (np. 4-20 mA). Konkretnej wartości sygnału sterującego np. 2V „przypisywana” jest określona wartość ciśnienia wyjściowego np. 2 bary. Reduktory proporcjonalne znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających wysokiego stopnia automatyzacji procesu.

Standardowe reduktory ciśnienia stosowane w pneumatyce posiadają maksymalne ciśnienie wlotowe o wartości do ok 16 bar. Zakres regulacji ciśnienia wylotowego zwykle zawiera się w przedziale 0,5-12 bar. W tym zakresie ciśnień, a także niższym nawet ok 0,1 bar w celu osiągnięcia możliwie dokładnej i stabilnej wartości ciśnienia wylotowego stosuje się tzw. reduktory precyzyjne. Istnieją zawory redukcyjne, które pozwalają na regulację w innych zakresach ciśnień i mogą posiadać znacznie wyższe ciśnienie wlotowe, jak również bardzo niskie ciśnienie wylotowe. Spośród nich wyodrębnić należy:

-reduktory wysokociśnieniowe - bardzo często posiadają szerokie zakresy regulacji np. 2-35 bar, 10-100 bar oraz wysokie dopuszczalne ciśnienie wlotowe (nawet 400 bar). Regulatory ciśnienia tego typu są powszechnie stosowane w aplikacjach gazów technicznych, wykorzystywane także w próbach ciśnieniowych instalacji pneumatycznych, technice okrętowej, hydraulice itp.

- reduktory niskociśnieniowe - powalają na redukcje ciśnienia do wartości nawet kilkudziesięciu milibar czyli ciśnienia bliskiego atmosferycznemu. Zakres regulacji ciśnienia jest niski w porównaniu z innymi typami regulatorów, pozwala to jednak na dość precyzyjne ustawienie zadanej wartości. Reduktory ciśnieniowe tego typu znajdują zastosowanie w awionice, technice laboratoryjnej i różnorakich gałęziach przemysłu w których wymagane jest zredukowanie ciśnienia do niskich, precyzyjnych wartości.

Ze względu na różne zastosowania i rodzaje czynników na jakich regulatory ciśnienia pracują do ich produkcji wykorzystywane są różne rodzaje materiałów. Najpopularniejsze z nich to:

* aluminium - powszechnie stosowane w produkcji zaworofiltrów i reduktorów ciśnienia powietrza. Materiał ten jest lekki i posiada zadowalającą odporność antykorozyjną w standardowych warunkach.

* stal nierdzewna - zawory redukcyjne ciśnienia ze stali nierdzewnej stosowane są w bardzo dużej liczbie aplikacji w której medium są ciecze, gazy, para, opary. Materiał ten posiada bardzo dobrą odporność antykorozyjną, przez co znajduje zastosowanie w regulacji ciśnienia wielu agresywnych i żrących czynników. Odporność chemiczna jest wykorzystywana także w przypadku gdy nie samo medium jest agresywne lub korozyjne, a otoczenie w którym zamontowany jest regulator. Niektóre typy stali nierdzewnej posiadają wysoką odporność termiczną co sprawia, że można je używać w instalacjach o bardzo wysokiej temperaturze pracy. Główne dziedziny przemysłu w których reduktory wykonane z tego materiału znajdują zastosowanie to: przemysł chemiczny, przemysł morski, przemysł spożywczy, przemysł okrętowy, ciepłownictwo.

Reduktor ze stali nierdzewnej

* polipropylen - materiał o wysokiej odporności chemicznej, stosowany w przypadku agresywnych czynników źle oddziaływających na stal nierdzewną

* mosiądz - reduktory wykonane z mosiądzu stanowią ciekawą i tańszą alternatywę dla reduktorów ze stali nierdzewnej. Posiadają wysoką odporność ciśnieniową co pozwala na wykorzystanie ich w produkcji reduktorów wysokociśnieniowych i butlowych. Mosiądz wykorzystywany jest także do produkcji reduktorów ciśnienia wody. Regulator ciśnienia wody spotkamy zwłaszcza przy aplikacjach wody pitnej.

Zawór redukcyjny ciśnienia wody

* brąz - reduktory ciśnienia wykonane z brązu znajdują zastosowanie w przypadku niektórych czynników agresywnych oraz w aplikacjach o podwyższonej temperaturze pracy. Ze względu na swoją odporność antykorozyjną brąz jest powszechnie stosowany w przemyśle stoczniowym.

Zobacz film nr. 1 na https://www.youtube.com/embed/Dz5m98q2LKg

Zobacz film nr. 2 na https://www.youtube.com/embed/TkFDPQfkuwM

Porady

Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób