Nowe technologie

Reduktor stałociśnieniowy

Reduktory ciśnienia to urządzenia odpowiadające za zmniejszenie ciśnienia medium na wyjściu i utrzymywanie jego stałej wartości, niezależnie od wahań wyższego ciśnienia wejściowego i zmiennej wartości przepływu medium przez zawór.

Najprostszy, powszechnie spotykany reduktor ciśnienia bezpośredniego działania składa się z:

  • śruby nastawczej (pokrętła nastawczego)
  • sprężyny regulującej położenie membrany
  • membrany regulującej objętość komory wykonanej zwykle z elastycznego materiału np. gumy NBR, lub metalowego tłoczka pełniącego analogiczną funkcję
  • zaworu grzybkowego
  • gniazda zaworowego
  • sprężyny regulującej położenie gniazda zaworu, zależnie od ciśnienia wlotowego.

Ze względu na rodzaj przyłącza, reduktory można wyróżnić jako:

- reduktory butlowe - reduktor do butli gazowej posiada przyłącze butlowe, wykonany jest zwykle zgodnie z normą DIN 477-1. Każda grupa gazów charakteryzuje się swoim typem przyłącza, przez co utrudnione jest przyłączenie do butli zawierającej konkretny gaz reduktora nieprzystosowanego do współpracy z tym medium. Dotyczy to jednak tylko butli o określonym ciśnieniu maksymalnym i np. butle o ciśnieniu max 300 bar posiadają często to samo przyłącze, niezależnie od rodzaju znajdującego się w nich gazu. W związku z tym zawsze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Reduktor butlowy

Reduktor ciśnienia w przemyśle medycznym

- reduktory gwintowane - przyłącze gwintowane jest najpopularniejszym rodzajem przyłącza stosowanym w reduktorach. Występuje w reduktorach zmniejszających ciśnienie różnego typu czynników takich jak woda, para, powietrze, oleje itd. Najpopularniejszym standardem gwintu z jakim oferowane są te reduktory to gwinty calowe BSP, choć powszechnie spotyka się także gwinty calowe typu NPT. Reduktory ciśnienia wykonywane są zwykle w rozmiarach gwintów od 1/8” do 2”.

- reduktory kołnierzowe - przyłącze kołnierzowe jest drugim najczęściej spotykanym po gwintowanym typem przyłącza w reduktorach. W Europie najczęściej stosowane są kołnierze wg normy DIN EN 1092-1. Ze względu na łatwość montażu kołnierze są podstawowym rodzajem przyłącza przy reduktorach w dużych rozmiarach takich jak DN50, DN80, DN100, DN150 itd.

 

Reduktor kołnierzowy

 

 

- reduktory z przyłączami higienicznymi - ta grupa reduktorów posiada przyłącza higieniczne czyli takie, których konstrukcja zapobiega gromadzeniu się w nich czynnika roboczego lub pozwala na łatwe całkowite oczyszczenie np. przy zastosowaniu procedury czyszczenia CIP. Powszechnie stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz farmaceutycznym.

- reduktory wtykowe - małego rozmiaru reduktory z przyłączami wtykowymi pozwalające na bezpośrednie podłączenie ich do węży kalibrowanych. Wykorzystywane zwłaszcza tam gdzie koniczna jest oszczędność miejsca.

Ze względu na sposób sterowania reduktory można podzielić na:

- reduktory bezpośredniego działania - nastawa ciśnienia po stronie wylotowej odbywa się poprzez zmianę położenia pokrętła lub śruby regulacyjnej

- reduktory sterowane pneumatycznie - reduktory tego typu nie posiadają śruby regulacyjnej. Zmiana ciśnienia odbywa się poprzez zmianę ciśnienia reduktora sterującego. Nacisk na membranę wywołany ciśnieniem powietrza sterującego zmniejsza ciśnienie czynnika przepływającego przez zawór redukcyjny.

- proporcjonalne reduktory ciśnienia - sterowane są elektronicznie poprzez zmianę wartości sygnału napięciowego (np. 0-10 V) lub prądowego (np. 4-20 mA). Konkretnej wartości sygnału sterującego np. 2V „przypisywana” jest określona wartość ciśnienia wyjściowego np. 2 bary. Reduktory proporcjonalne znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających wysokiego stopnia automatyzacji procesu.

Standardowe reduktory ciśnienia stosowane w pneumatyce posiadają maksymalne ciśnienie wlotowe o wartości do ok 16 bar. Zakres regulacji ciśnienia wylotowego zwykle zawiera się w przedziale 0,5-12 bar. W tym zakresie ciśnień, a także niższym nawet ok 0,1 bar w celu osiągnięcia możliwie dokładnej i stabilnej wartości ciśnienia wylotowego stosuje się tzw. reduktory precyzyjne. Istnieją zawory redukcyjne, które pozwalają na regulację w innych zakresach ciśnień i mogą posiadać znacznie wyższe ciśnienie wlotowe, jak również bardzo niskie ciśnienie wylotowe. Spośród nich wyodrębnić należy:

-reduktory wysokociśnieniowe - bardzo często posiadają szerokie zakresy regulacji np. 2-35 bar, 10-100 bar oraz wysokie dopuszczalne ciśnienie wlotowe (nawet 400 bar). Regulatory ciśnienia tego typu są powszechnie stosowane w aplikacjach gazów technicznych, wykorzystywane także w próbach ciśnieniowych instalacji pneumatycznych, technice okrętowej, hydraulice itp.

- reduktory niskociśnieniowe - powalają na redukcje ciśnienia do wartości nawet kilkudziesięciu milibar czyli ciśnienia bliskiego atmosferycznemu. Zakres regulacji ciśnienia jest niski w porównaniu z innymi typami regulatorów, pozwala to jednak na dość precyzyjne ustawienie zadanej wartości. Reduktory ciśnieniowe tego typu znajdują zastosowanie w awionice, technice laboratoryjnej i różnorakich gałęziach przemysłu w których wymagane jest zredukowanie ciśnienia do niskich, precyzyjnych wartości.

Ze względu na różne zastosowania i rodzaje czynników na jakich regulatory ciśnienia pracują do ich produkcji wykorzystywane są różne rodzaje materiałów. Najpopularniejsze z nich to:

* aluminium - powszechnie stosowane w produkcji zaworofiltrów i reduktorów ciśnienia powietrza. Materiał ten jest lekki i posiada zadowalającą odporność antykorozyjną w standardowych warunkach.

* stal nierdzewna - zawory redukcyjne ciśnienia ze stali nierdzewnej stosowane są w bardzo dużej liczbie aplikacji w której medium są ciecze, gazy, para, opary. Materiał ten posiada bardzo dobrą odporność antykorozyjną, przez co znajduje zastosowanie w regulacji ciśnienia wielu agresywnych i żrących czynników. Odporność chemiczna jest wykorzystywana także w przypadku gdy nie samo medium jest agresywne lub korozyjne, a otoczenie w którym zamontowany jest regulator. Niektóre typy stali nierdzewnej posiadają wysoką odporność termiczną co sprawia, że można je używać w instalacjach o bardzo wysokiej temperaturze pracy. Główne dziedziny przemysłu w których reduktory wykonane z tego materiału znajdują zastosowanie to: przemysł chemiczny, przemysł morski, przemysł spożywczy, przemysł okrętowy, ciepłownictwo.

Reduktor ze stali nierdzewnej

* polipropylen - materiał o wysokiej odporności chemicznej, stosowany w przypadku agresywnych czynników źle oddziaływających na stal nierdzewną

* mosiądz - reduktory wykonane z mosiądzu stanowią ciekawą i tańszą alternatywę dla reduktorów ze stali nierdzewnej. Posiadają wysoką odporność ciśnieniową co pozwala na wykorzystanie ich w produkcji reduktorów wysokociśnieniowych i butlowych. Mosiądz wykorzystywany jest także do produkcji reduktorów ciśnienia wody. Regulator ciśnienia wody spotkamy zwłaszcza przy aplikacjach wody pitnej.

Zawór redukcyjny ciśnienia wody

* brąz - reduktory ciśnienia wykonane z brązu znajdują zastosowanie w przypadku niektórych czynników agresywnych oraz w aplikacjach o podwyższonej temperaturze pracy. Ze względu na swoją odporność antykorozyjną brąz jest powszechnie stosowany w przemyśle stoczniowym.

Zobacz film nr. 1 na https://www.youtube.com/embed/Dz5m98q2LKg

Zobacz film nr. 2 na https://www.youtube.com/embed/TkFDPQfkuwM

Porady