Technologie przemysłu mięsnego

Nasze portale

Porady, Know-How

 • Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu. Takie warunki są niezbędne dla zdrowia i dobrostanu krów
 • Najlepszy dobrostan: przyjemne i wygodne legowiska
 • Ponad 80% krów znajdujących się na legowiskach, musi leżeć
 • Ponad 80% leżących krów, powinno przeżuwać
 • Ponad 80% stojących krów, musi pobierać paszę
 • Mniej niż 20% stojących krów, powinno przeżuwać
 • Raz w tygodniu należy dokładnie wydezynfekować legowiska, stosując 50 g SanoSan® (ok. 2 garści na legowisko)
 • Krowy muszą mieć stały dostęp do wody. Najlepiej sprawdzają się poidła wannowe, z których krowy mogą pić długimi łykami. Woda musi czysta i smakować
 • Dawka musi być regularnie kontrolowana i w razie konieczności korygowana
 • Zawartość tłuszczu w mleku:
  - Ponad 5% tłuszczu w mleku przy niskim poziomie białka na początku laktacji = niedobór energii (ketoza)
  - Poniżej 4,4% tłuszczu w mleku = niedobór cukrów w żwaczu, złu stosunek skrobia: cukier (norma 3:1).
 • Zawartość białka w mleku: 3,3-4,0%
  - Zbyt wysoki poziom białka = nadmiar energii
  - Zbyt niski poziom białka = deficyt energii
  - Różnica poziomu białka w mleku na początku i na końcu laktacji nie powinna być większa niż 0,3-0,4%.
 • Stosunek białko:tłuszcz
  - Przy niższym stosunku jak 1:1,2 = za mało włókna w dawce (kwasica)
  - Przy wyższym stosunku niż 1:1,2 = za małe energii w dawce (ketoza)
 • Poziom mocznika w mleku: 25-30 mg/ dl
  - zbyt wysoki poziom mocznika = nadmiar białka
  - zbyt niski poziom mocznika = niedobór białka
 • Zawartość komórek somatycznych w mleku < 150.000 komórek/ ml = zdrowe wymię
 • Bakterie w mleku < 30.000 bakterii/ ml = mleko higieniczne
 • Zawartość laktozy w mleku: 4,8%
  - Niska (4,5- 4,6%) = zdrowe wymię
  - Za wysoka (>5%) = infekcje
 • Aktywność przeżuwań
  - > 60 przeżuwań na 1 kęs = za dużo włókna
  - < 50 przeżuwań na 1 kęs = za mało włókna
 • Konsystencja odchodów:
  - Zbyt stała = dawka zawiera za mało białka lub za mało wody
  - Zbyt płynna = dawka zawiera za dużo skrobi nie strawnej w żwaczu i/ lub za dużo białka
  - Kał rozwodniony = niedobór białka
  - Ziarno zbóż lub kukurydzy w kale = strata energii; jakie jest przygotowanie paszy?
  - Gnojówka się pieni = za dużo skrobi niestrawnej w żwaczu
  - Resztki włókna w odchodach = za mało energii (cukier i/ lub skrobia) w żwaczu lub za dużo włókna 
  - Różne odchody w całym stadzie = selekcjonowanie paszy
 • Mocz:
  - Bez zapachu, klarowny, pH ok. 7 = dobra przemiana materii
  - Zapach potu, mętny = uszkodzenia nerek
 • Mikroelementy:
  - Nasada włosa jest szara do białej = niedobór miedzi
  - Zwężenie/ zniekształcenie cebulki włosa = niedobór cynku
  - Problemy z racicami = niedobór cynku
  - Rozdwojone końcówki włosów = niedobór cynku
  - Cysty na jajnikach = niedobór manganu

 

Porady

Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób