Porady, Know-How

SKUP to program przeznaczony dla zakładów mięsnych i firm, które obok produkcji mięsa i wędlin, zajmują się skupem oraz ubojem zwierząt rzeźnych. Czynności te są związane z tworzeniem i prowadzeniem określonych dokumentacji wymaganych przez służby weterynaryjne oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program SKUP jest narzędziem nie tylko do wystawienia Faktur VAT RR dla rolników ryczałtowych, ale pozwala także na zarejestrowanie wszystkich potrzebnych informacji, takich jak:

  1. liczba przyjmowanych do zakładu zwierząt,
  2. data skupu oraz data uboju zwierząt,
  3. numer gospodarstwa hodowlanego, z którego zwierzę pochodzi (numer tatuażu),
  4. numer kolczyka (dla bydła),
  5. numer paszportu (dla bydła),
  6. rodzaj żywca wołowego (np. jałówka, cielę, wolec, buhaj),
  7. wiek w miesiącach (dla bydła),
  8. grupa wiekowa (dla bydła).

Informacje te gromadzone są w bazie danych systemu, pozwalając na automatyczne uzyskanie wszystkich wymaganych zgłoszeń/zestawień.

 

Wybrane raporty generowane przez program:

- rejestr kolczyków (dla bydła),
- rejestr tatuaży (dla trzody chlewnej),
- raport dla lekarza weterynarii,
- zgłoszenie uboju świń (zgłoszenie dla ARiMR),
- formularz,
- zestawienie,
- zgłoszenie uboju bydła (zgłoszenie dla ARiMR w wersji drukowanej lub elektronicznej),
- formularz,
- zestawienie,
- rejestr vat (dla Faktur VAT RR),
- dzienny raport skupu,
- zestawienia dokumentów skupu w ujęciu ilościowym i wartościowym (ogólnie, szczegółowo),
- zestawienia dokumentów pod kątem przyjęć od konkretnego dostawcy (ogólnie, szczegółowo).

 

Każdy z raportów, w zależności od potrzeb, można sporządzać dla różnych ram czasowych, dla określonych kontrahentów lub określonego asortymentu żywca. Jest to możliwe, ponieważ każdy raport można parametryzować.

 

Aby zminimalizować wystąpienie ewentualnych błędów, SKUP został wyposażony w algorytmy kontroli numerów identyfikacyjnych (NIP, PESEL, numer kolczyka, numer gospodarstwa).

 

Pozostałe cechy programu SKUP

System SKUP posiada możliwość pracy w środowisku lokalnej sieci komputerowej. Pracuje pod kontrolą s.Windows (wersje 98SE i wyższe) w architekturze klient-serwer. Dodatkowe zalety, to: - możliwość druku dokumentów oraz niektórych raportów na zwykłych drukarkach igłowych, - interfejs zorientowany na korzystanie z klawiatury bez potrzeby ciągłego myszkowania.

Porady