Wiadomości branży mięsnej

W dniach 6-7 grudnia 2010r odbyła się III edycja Europejskiego Forum Gospodarczego Łódź. Tegorocznym tematem głównym były działania CSR. W sesji „Skuteczność” wzięła udział firma Pamso S.A, która od wielu lat realizuje strategię działań społecznie odpowiedzialnych.

Europejskie Forum Gospodarcze Łódź (EFG) to impreza cykliczna organizowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Odpowiedzialność i skuteczność - idea CSR, a efekty w biznesie”. W dwóch sesjach „Odpowiedzialność” i „Skuteczność” wzięli udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, którzy próbowali ukazać idee związane z CSR, a także zaprezentować regionalne firmy prowadzące działania tego typu.

Jednym z prelegentów sesji „Skuteczność” była Monika Adamus, Kierownik Marketingu Zakładów Mięsnych Pamso S.A. Pabianicka firma ma rozległe doświadczenie we wprowadzaniu idei biznesu społecznie odpowiedzialnego, tym samym jest kompetentna w kwestii weryfikacji praktyk CSR w odniesieniu do małych i średnich firm.

W czasie prezentacji przedstawicielka Pamso opowiadała m.in. o:
- przestrzeganiu standardów etycznych w firmie,
- poszanowaniu praw pracowniczych,
- udostępnianiu pracownikom szerokiego pakietu socjalnego (dofinansowanie wczasów, kolonii dla dzieci, paczki na święta dla dzieci, korzystne pożyczki)
- poprawnych relacjach z partnerami biznesowymi i ze środowiskiem lokalnym (terminowych realizacji zobowiązań finansowych wobec kontrahentów i pracowników, wspomaganie instytucji i organizacji lokalnych),
- dbałości o środowisko naturalne (Pamso posiada własną oczyszczalnię ścieków, ekologiczne ogrzewanie olejowe, promuje torby ekologiczne na zakupy w sklepach firmowych, a także przeprowadza akcje sadzenia drzew w Łodzi).

Ważnym elementem działań CSR firmy Pamso jest Akademia Zdrowego Żywienia (AZŻP), w ramach której pierwszą przeprowadzoną kampanią edukacyjną była kierowana do konsumentów akcja „Zawsze Świeże”. Głównym działaniem kampanii było bezpośrednie dotarcie do klientów Pamso i w pierwszej kolejności sprawdzenie ich wiedzy na temat prawidłowego przechowywania produktów mięsno-wędliniarskich. Kampanię rozpoczęło badanie opinii przeprowadzone na 100 klientach sklepów firmowych Pamso. Ankieta zawierała 10 pytań z dziedziny przechowywania żywności.

Wyniki badania pokazały niską świadomość klientów, jeśli chodzi o przechowywanie zakupionych produktów i dały powód do rozpoczęcia działań edukacyjnych. Akcja „Zawsze Świeże” stanowiła doskonały przykład jak idea CSR działa w praktyce. Ponadto Pamso udowodniło przedsiębiorcom i uczestnikom EFG, że małe i średnie firmy też mogą z powodzeniem realizować kampanie CSR. Działania Pamso doceniła już dwukrotnie komisja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odnotowując akcje firmy w prestiżowym, przekrojowym raporcie o społecznej odpowiedzialności polskich firm.

Akademia Zdrowego Żywienia jest wciąż kontynuowana, a firma co roku poszerza ją o kolejne aktywności, jak np. Piknik Edukacyjny Back To School (poświęcony zdrowemu żywieniu dzieci), czy akcję „Na harówkę weź wałówkę”, kierowaną do pracowników biurowych, którzy z powodu nawału pracy rzadko skupiają się na regularnym odżywianiu i wartościowe posiłki zamieniają na fast food. Sprzeciwia się temu firma Pamso, która w tym roku promuje hasło „Pamso kocha Slow Food”!

Poza Pamso w sesji „Skuteczność” wzięli też udział przedstawiciele świata nauki: dr J.Reichel (UŁ); dr B.Feder (Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości); R.Kozak (Brian Tracy International), a także dwie inne firmy regionu łódzkiego: ASD Systemy Zabezpieczeń Łódź i Inkom Sp.z o.o. Bełchatów.