Technologie przemysłu mięsnego

Nasze portale

Wiadomości branży mięsnej

Podaż żywca wieprzowego z krajowego chowu. W br. sytuacja na rynku mięsa w Polsce w głównej mierze kształtuje się pod wpływem małej podaży żywca wieprzowego z krajowego chowu.

W jej wyniku istotnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na pasze, co pośrednio wpłynęło na spadek cen zbóż.
Ograniczenie chowu trzody chlewnej pociągnęło za sobą wzrost cen jej skupu i poprawę opłacalności produkcji żywca. Niski kurs złotego, który ograniczał import, sprzyjał też wzrostowej tendencji cen. Niemniej jednak trudności ze zdobyciem surowca w kraju i niższe ceny za granicą spowodowały, że przywóz wieprzowiny w okresie ostatniego roku odpowiadał ok. 30% wielkości jej produkcji.

W latach 1990-2003 nie przekraczał on 8%, a w latach 2004-2007 17%. Wysoki poziom importu prawdopodobnie wymusił utrzymującą się w ostatnich tygodniach obniżkę cen mięsa.

W br. wzrost wielkości importu odnotowano także na rynku wołowiny i drobiu, odpowiednio o 6% i o 20%. Jest on jednak mały w odniesieniu do eksportu tych asortymentów. Ze względu na konkurencyjne ceny polskiej oferty, wywóz drobiu stanowił w I połowie br. ok. 26%, a w przypadku wołowiny aż ok. 65% krajowej produkcji tych mięs. Na wysoki poziom eksportu wołowiny wpływa również małe nią zainteresowanie wśród krajowych konsumentów.
źródło: Biuro Analiz i Programowania ARR

Tematy:
Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób