Technologie przemysłu mięsnego

Nasze portale

Wiadomości branży mięsnej

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, sprzedaż zagraniczna nieprzetworzonego mięsa wieprzowego zwiększyła się w pierwszych dziewięciu miesiącach zeszłego roku o 29 proc. (o 51 tys. ton do 228,3 tys. ton). Jak wskazują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej, w tym samym czasie import wzrósł jedynie o 7 proc. (27 tys. ton).

Oznacza to, iż ujemne saldo zmniejszyło się z 206,7 tys. ton notowanych w 2010 r. do 182,6 tys. ton w 2011 r. Co zatem stoi na przeszkodzie, aby eksport nadal stabilnie się rozwijał? W ocenie ekspertów główną barierą w rozwoju eksportu będzie niższa krajowa produkcja wieprzowiny.

Przyczyną spadku pogłowia, w tym stada zarodowego, jest przede wszystkim niepewność cen pasz. Na regres wpływają także nierozwiązane problemy, związane ze spasaniem zwierząt hodowlanych mączkami mięsno-kostnymi oraz zapowiadane wyeliminowanie z żywienia świń śruty sojowej. Jest to surowiec genetycznie modyfikowany.

Tymczasem ustawa o paszach zabrania stosowania pasz GMO. Co prawda w tej chwili obowiązywanie zakazu jest zawieszone, jednak termin zawieszenia minie wraz z końcem bieżącego roku.

Dopuszczenie do obrotu wyłącznie pasz bez śruty sojowej oznaczać będzie znaczny wzrost kosztów produkcji mięsa. Zdaniem prof. dr. hab. Andrzeja Pisuli z Zakładu Technologii Mięsa SGGW, istotnym czynnikiem decydującym o spadku pogłowia jest również brak reakcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gwałtownego spadku produkcji trzody chlewnej.

Słabe punkty

Do czułych punktów krajowej branży mięsnej zaliczyć należy rozdrobnienie produkcji. - Polskim eksporterom mięsa potrzebna jest konsolidacja i specjalizacja.

Dzięki temu mogliby spełniać podstawowe warunki eksportowe, związane z wielkością i terminowością dostaw oraz standardową jakością towaru - akcentuje prof. Pisula.

Adam Zdanowski, współwłaściciel i główny specjalista ds. eksportu Zakładu Mięsnego Wierzejki, zwraca uwagę, że w części zakładów nieszczególnie przedstawia się też system przygotowania towarów na eksport - rozbieranie mięsa, plasterkowanie, pakowanie. - Te elementy są niestety często słabym ogniwem łańcucha produkcji. Podobnie jak brak powtarzalności produktu.

 

Porady

Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób