Technologie przemysłu mięsnego

Nasze portale

Wiadomości branży mięsnej

Nieprawidłowości w zakładach przetwórstwa mięsnego

Czy praca w branży przetwórstwa mięsa w Polsce jest bezpieczna? Mimo modernizacji części zakładów, związanej m.in. z dostosowaniem do przepisów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej, statystyki dotyczące wypadków w tej branży nadal niepokoją. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia.

 

Dane z ponad 5 tys. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzonych w zakładach przetwórstwa mięsa w ostatnich latach, wskazują, że do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych przez inspektorów pracy należą: niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach, wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn, nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych, brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp.

Nieprawidłowości w zakładach przetwórstwa mięsnego

Dlatego z myślą o branży przetwórstwa mięsa Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię prewencyjno-kontrolną „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, która będzie trwała do 2021 r. włącznie. Jej celem jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym na samokontroli.

Program jest realizowany w kilku etapach.

Etapy - Program prewencyjny

Pierwszym etapem jest zgłoszenie firmy do programu. Następnie pracodawcy zapraszani są do udziału w szkoleniu, na którym otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze, służące do identyfikacji nieprawidłowości występujących w zakładzie pracy i ułatwiające określenie koniecznych działań naprawczych. W trakcie szkolenia uczestnicy są przygotowywani do samodzielnego przeprowadzenia kontroli warunków pracy w zakładzie oraz określenia i wprowadzenia działań dostosowujących zakład do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Jednym z najważniejszych materiałów, pozwalających na realizację założeń programu, jest publikacja „Lista kontrolna z komentarzem”, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych działań naprawczych dla przedmiotowej branży.

Podczas analizy nieprawidłowości i późniejszego wdrażania działań korygujących, pracodawcy mogą zwracać się do inspektorów pracy o wskazówki i korzystać z ich specjalistycznej pomocy.

Po zakończeniu działań dostosowawczych pracodawcy przekazują do właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektoratu Pracy wypełnioną ankietę ewidencjonującą przeprowadzone działania. Zebrane ankiety podlegają weryfikacji inspektorów pracy, którzy podejmują decyzję o przeprowadzeniu audytu sprawdzającego w danym zakładzie pracy.

Program prewencyjny umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP i w konsekwencji łatwiejsze dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa, a tym samym zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły dotyczące programu, a także dane kontaktowe koordynatorów programu w Okręgowych Inspektoratach Pracy są dostępne na stronie kampanii www.bhpnatak.pl.

Warto odwiedzić stronę kampanii, żeby pobrać przygotowane przez PIP specjalistyczne publikacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach, infografiki przedstawiające nieprawidłowości, zagrożenia i przyczyny wypadków przy pracy w zakładach przetwórstwa mięsa.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – ta sentencja podkreślająca znaczenie prewencji, nabiera szczególnego znaczenia w tak niebezpiecznej branży, jaką jest przetwórstwo mięsa. Ocena ryzyka zawodowego, właściwa, zgodna z przepisami organizacja pracy, a także informowanie personelu o zagrożeniach i metodach zapobiegania wypadkom to obowiązek każdego pracodawcy. Wszystkich przedsiębiorców z branży przetwórstwa mięsa, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa, jakości i komfortu pracy we własnych firmach, zapraszamy do udziału w programie prewencyjnym w ramach kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” i zachęcamy do odwiedzenia strony www.bhpnatak.pl.

Materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy

PIP logo

Porady

Przepisy - Mięso

Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób Portal Masarnie, Zakłady mięsne, wyposażenie zaopatrzenie masarni, ubojnie, sklepy mięsne, katalog firm, przemysł mięsny, mięso, wędliny, drób